P1100766.JPG

 

這一顆石頭在12/8開窗

今天想說來給他整個剖開取料

共取了二塊

不過...我在想幹嘛取二塊呢??

來不及了..做個對章倒是可以!

001  12/8開窗圖

P1100767.JPG

 

002  二塊玉料照

P1100846.JPG

003 料身特寫-1

P1100834.JPG

004 料身特寫-2

P1100836.JPG

004 料身特寫-3

P1100832.JPG

005 料身特寫-4

P1100842.JPG

006 料身特寫-5

P1100840.JPG

007 料身特寫-6

P1100838.JPG

 

 

謝謝欣賞喔

    全站熱搜

    石緣 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()